Archiwum kategorii: Uncategorized

co powiedział Pan Ziemkiewicz

“„Chcę powiedzieć mocno i wyraźnie: do LGBT trzeba strzelać! Nie w sensie dosłownym, oczywiście – trzeba z nim walczyć, trzeba wiedzieć, że nie są to ludzie dobrej woli, ale nowi bolszewicy, nowi naziści, którzy chcą nas zniszczyć w imię swojego obłędnego ideolo. Podkreślam – mówię o «strzelaniu» do LGBT, do ideolo, nie do homoseksualistów”.”

Ziemkiewicz

TRANSLATION:EN>”I want to say strongly and clearly: the LGBT must be shot at! Not in the literal sense, of course – you have to fight against it, you have to know that these are not people of good will, but new Bolsheviks, new Nazis, who want to destroy us in the name of their insane ideology. I emphasise – I’m talking about ‘shooting’ LGBT, the ideolo, not homosexuals.”