kim był Stanley Kowalski

Another theory is that Marlon Brando’s portrayal of Stanley Kowalski inA Streetcar Named Desireinspired the term. His character is violent, angry, and hits his wife—while wearing a sleeveless undershirt.   

Tu czas się zastanowić, dla czego – tak “trudny” charakter nosi polskie nazwisko? Czy to jest przypadek? Czy może kryje się za tym jakaś oczywiście zawiła teoria…

trzeba będzie wyjaśnić i zgłosić do Reduty Dobrego Imienia.